The Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs, Dr. Nkosazana Clarice Dlamini-Zuma has relaxed the Regulations to make provision for Informal Traders (Hawkers).

All Informal Food Traders are Allowed to Trade. These are Street Traders (Hawkers) as we know them in communities. Please communicate this message.

All affected individuals must please contact their councillors to obtain an essential service permit.

ONLY FOOD is sold please.


Umphathiswa kazolonke ophethe ooMasipala kwisebe leCOGTA uGqirha. Nkosazana Clarice Dlamini-Zuma upapashe uluhlu oluhlaziweyo lomgaqo-nkubo oyalela ooNozitendi.

Wonke umntu ozizamelayo othengisa ukutya kwakhe, okanye esitalatweni nabo bathengisa inyama eyojiweyo kananjalo bonke abathengisa imifuno nabathengisela kwigadi zabo njalo njalo.

Ukuba uyachaphazeleka ngulothetho, nceda uqhakamshelane noCeba wakho wengingqi ukuze ufumane iimpepha ezikugunyazisayo.

Ndicela niwusasaze lompapasho.

Leave a Reply

Please Login to comment
avatar
  Subscribe  
Notify of